Tel: +84 93 1031 035
  gm@sailingclubphuquoc.com

  Lô B7, Khu phức hợp,
  Bãi Trướng, Phú Quốc,
  tỉnh Kiên Giang, Vietnam

  Tel: +84 93 1031 035
  info@sailingclubphuquoc.com

  © 2020 by Sailing Club Leisure Group

  OPENING HOURS:

  Monday – Sunday
  12 PM – 10 PM